Có mấy hạng thẻ thành viên?

Có mấy hạng thẻ thành viên?
Khách hàng tham gia chương trình sẽ có cơ hội sở hữu 01 loại thẻ:
  • Hạng thẻ THÀNH VIÊN: ngay khi đăng ký thành viên thành công, Quý khách sẽ đạt được hạng thẻ Thành Viên. 

Đang xem: Có mấy hạng thẻ thành viên?

/* * Code sửa lỗi link zalo.me/{sđt} * Author: levantoan.com */ add_action('wp_footer', 'devvn_fix_zalome', 999999); function devvn_fix_zalome(){ ?>