Làm sao để quản lý thông tin thẻ thành viên?

Làm sao để quản lý thông tin thẻ thành viên?
Hiện nay VinaCháo chỉ cung cấp tính năng theo dõi thông tin thẻ thành viên thông qua ứng dụng Facebook Messenger và Zalo. Lưu ý: Bạn không thể truy cập thông tin thẻ thành viên thông qua 2 ứng dụng này nếu chưa kết nối với VinaCháo bằng Facebook và Zalo, vì vậy hãy kết nối ngay để có thể biết được thông tin về thẻ thành viên tại VinaCháo. 
Trong trường hợp bạn không sử dụng bất kỳ ứng dụng nào trong 2 ứng dụng trên, hãy liên hệ với nhân viên tại cửa hàng hoặctruy cập : https://m.me/Vinachaocompany để được hướng dẫn.

Đang xem: Làm sao để quản lý thông tin thẻ thành viên?