Thẻ thành viên là gì?

Thẻ thành viên là gì?
  • Thẻ thành viên là là một tài khoản định danh và quản lý tất cả các thông tin của chủ thẻ thành viên đã cung cấp cho Vinachao bao gồm: thông tin cá nhân, số điểm giao dịch, lịch sử mua hàng, các mã khuyến mại,…
  • Mỗi khách hàng chỉ có 01 tài khoản định danh trong hệ thống và số tài khoản được mặc định sẽ là số điện thoại mà chủ thẻ thành viên đã đăng ký trên hệ thống.

Đang xem: Thẻ thành viên là gì?

/* * Code sửa lỗi link zalo.me/{sđt} * Author: levantoan.com */ add_action('wp_footer', 'devvn_fix_zalome', 999999); function devvn_fix_zalome(){ ?>