Tôi có thể sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau để đăng kí thành viên tại VinaCháo không?

Tôi có thể sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau để đăng kí thành viên tại VinaCháo không?
Quý khách chỉ có thể đăng ký 1 tài khoản thành viên VinaCháo bằng 01 số điện thoại duy nhất

Đang xem: Tôi có thể sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau để đăng kí thành viên tại VinaCháo không?