Giỏ hàng

Thực đơn vinachao chủ nhật

SÁNG                                 Size ( lớn - nhỏ )

 • >> Cháo Chim Bồ Câu .........................22 - 27   
 • >> Cháo Bò Mỹ ...................................17 - 22   
 • >> Cháo Heo MeatDeli .......................15 - 20
 • >> Cháo Hải Sâm ...............................25 - 30
 • >> Cháo Cá Chẽm .............................20 - 25
 • >> Cháo BÀO NGƯ ...........................45 - 50 

CHIỀU                                  Size ( lớn - nhỏ )

 • >> Cháo Chim Bồ Câu .........................22 - 27   
 • >> Cháo Bò Mỹ ...................................17 - 22   
 • >> Cháo Heo MeatDeli .......................15 - 20
 • >> Cháo Ghẹ .....................................25 - 30
 • >> Cháo Gà Ác ..................................20 - 25
 • >> Cháo Cá Quả ................................17 - 22
 • >> Cháo BÀO NGƯ ............................45 - 50 

ĐẶT CHÁO