Giỏ hàng

Thực đơn vinachao chủ nhật

SÁNG                                 Size ( lớn - nhỏ )

 • >> Cháo Chim Bồ Câu .........................22 - 27   
 • >> Cháo Bò Mỹ ...................................17 - 22   
 • >> Cháo Heo MeatDeli .......................15 - 20
 • >> Cháo Cá Hồi .................................25 - 30
 • >> Cháo Lươn ...................................20 - 25
 • >> Cháo Thỏ   .................................  22 - 27
 • >> Cháo BÀO NGƯ ...........................45 - 50
 • >> Cháo Chim Trĩ Đỏ .........................30 - 35 

CHIỀU                                  Size ( lớn - nhỏ )

 • >> Cháo Chim Bồ Câu .........................22 - 27   
 • >> Cháo Bò Mỹ ...................................17 - 22   
 • >> Cháo Heo MeatDeli ........................15 - 20
 • >> Cháo Cua Biển ..............................25 - 30
 • >> Cháo Hải sâm ...............................20 - 25
 • >> Cháo Cá Quả ................................17 - 22
 • >> Cháo BÀO NGƯ ...........................45 - 50
 • >> Cháo Chim Trĩ Đỏ .........................30 - 35 

ĐẶT CHÁO