Giỏ hàng

Thực đơn cháo dinh dưỡng - thứ 2

SÁNG                                           Size ( lớn - nhỏ )

 • >> Cháo Chim Bồ Câu .........................22 - 27   
 • >> Cháo Bò Mỹ ...................................17 - 22   
 • >> Cháo Heo MeatDeli ........................15 - 20      
 • >> Cháo Ghẹ          ..............................25 - 30  
 • >> Cháo Cá Quả .................................17 - 22
 • >> Cháo Gà Ác    .................................20 - 25    
 • >> Cháo Chim Trĩ Đỏ ..........................30 - 35   

CHIỀU                                        Size ( lớn - nhỏ )

 • >> Cháo Chim Bồ Câu ........................22 - 27
 • >> Cháo Bò Mỹ ...................................17 - 22
 • >> Cháo Heo MeatDeli .......................15 - 20
 • >> Cháo Tôm        ...............................25 - 30
 •  >> Cháo Cá Chép ..............................20 - 25
 • >> Cháo Ngỗng    ...............................22 - 27
   

ĐẶT CHÁO