Giỏ hàng

Thực đơn cháo dinh dưỡng - thứ 2

SÁNG                                           Size ( lớn - nhỏ )

 • >> Cháo Chim Bồ Câu .........................22 - 27   
 • >> Cháo Bò Mỹ ...................................17 - 22   
 • >> Cháo Heo MeatDeli ........................15 - 20   
 • >> Cháo Cua Biển ...............................25 - 30   
 • >> Cháo Hải Sâm   .............................20 - 25   
 • >> Cháo Cá Quả .................................17 - 22    
 • >> Cháo Chim Trĩ Đỏ ..........................30 - 35   

CHIỀU                                        Size ( lớn - nhỏ )

 • >> Cháo Chim Bồ Câu .........................22 - 27
 • >> Cháo Bò Mỹ ...................................17 - 22
 • >> Cháo Heo MeatDeli ........................15 - 20
 • >> Cháo Tôm        ...............................25 - 30
 • >> Cháo Ếch ...................................... 17 - 22
 •  >> Cháo Cá Chép ...............................20 - 25
 • >> Cháo Ngỗng    ...............................22 - 27
 • >> Cháo Chim Trĩ Đỏ ..........................30 - 35 

ĐẶT CHÁO