Giỏ hàng

Thực đơn cháo dinh dưỡng - thứ 2

Soup                                                       Size : lớn - nhỏ 

-------------------------------------------

  • >> Cháo Chim Bồ Câu .........................22 - 27   
  • >> Cháo Bò Mỹ ...................................17 - 22   
  • >> Cháo Heo MeatDeli ........................15 - 20   
  • >> Cháo Cá Hồi        ............................25 - 30
  • >> Cháo Bề Bề         ............................20 - 25
  • >> Cháo Lươn    .................................20 - 25
  • >> Cháo Thỏ    ....................................22 - 27    
  • >> Cháo Chim Trĩ Đỏ ..........................30 - 35   
Rau Củ

-----------------------------------------------

Cải Ngọt - Mùng Tơi - Củ Dền - Cả Rốt - Bí Đỏ 

Khoai Lang -  Hạt Kê

ĐẶT CHÁO