Giỏ hàng

Thực đơn cháo dinh dưỡng - thứ 3

SÁNG                                           Size ( lớn - nhỏ )

 • >> Cháo Chim Bồ Câu .........................22 - 27 
 • >> Cháo Bò Mỹ ...................................17 - 22   
 • >> Cháo Heo MeatDeli ........................15 - 20 
 • >> Cháo Tôm ......................................20 - 25  
 • >> Cháo Cá Chép ...............................20 - 25    
 • >> Cháo Ngỗng .................................22 - 27   
 • >> Cháo TỔ YẾN ................................55 - 60

CHIỀU                                        Size ( lớn - nhỏ )

 • >> Cháo Chim Bồ Câu .........................22 - 27  
 • >> Cháo Bò Mỹ ...................................17 - 22   
 • >> Cháo Heo MeatDeli ........................15 - 20 
 • >> Cháo Cua Biển................................25 - 30  
 • >> Cháo Nai .......................................20 - 25   
 • >> Cháo Lươn.....................................20 - 25  
 • >> Cháo TỔ YẾN   ..............................55 - 60   

ĐẶT CHÁO