Giỏ hàng

Thực đơn cháo dinh dưỡng - thứ 3

SÁNG                                            Size ( lớn - nhỏ )

 • >> Cháo chim Bồ Câu ..........................22 - 27   
 • >> Cháo bò..........................................17 - 22   
 • >> Cháo Heo MeatDeli ........................15 - 20   
 • >> Cháo Tôm ......................................25 - 30
 • >> Cháo Cá Chép ................................20 - 25
 • >> Cháo Ngỗng ...................................22 -27
 • >> Cháo TỔ YẾN .................................55 - 60
 • >> Cháo Chim Trĩ Đỏ ..........................30 - 35 

CHIỀU                                          Size ( lớn - nhỏ )

 • >> Cháo Chim Bồ Câu .........................22 - 27   
 • >> Cháo Bò Mỹ ...................................17 - 22   
 • >> Cháo Heo MeatDeli ........................15 - 20   
 • >> Cháo Lươn......................................20 - 25
 • >> Cháo Ghẹ  ......................................25 -30
 • >> Cháo Thỏ .......................................22 - 27
 • >> Cháo Chim Trĩ Đỏ ..........................30 - 35 
 • >> Cháo TỔ YẾN .................................55 - 60

ĐẶT CHÁO