Giỏ hàng

Thực đơn cháo dinh dưỡng - thứ 4

SÁNG                                         Size ( lớn - nhỏ )

 • >> Cháo Chim Bồ Câu .................22 - 27   
 • >> Cháo Bò Mỹ ...........................17 - 22   
 • >> Cháo Heo MeatDeli ................15 - 20   
 • >> Cháo Lươn..............................20 - 25
 • >> Cháo Ghẹ         .......................25 -30
 • >> Cháo Thỏ ...............................22 - 27
 • >> Cháo Chim Trĩ Đỏ ...................30 - 35 

CHIỀU                                    Size ( lớn - nhỏ )

 • >> Cháo Chim Bồ Câu ..................22 - 27   
 • >> Cháo Bò Mỹ ............................17 - 22   
 • >> Cháo Heo MeatDeli .................15 - 20
 • >> Cháo Cá Hồi ............................25 - 30
 • >> Cháo Bề Bề .............................20 - 25
 • >> Cháo Nai     .............................20 - 25
 • >> Cháo Chim Trĩ Đỏ ...................30 - 35 

ĐẶT CHÁO