Giỏ hàng

Thực đơn cháo dinh dưỡng - thứ 4

 • SÁNG                                           Size ( lớn - nhỏ )

  • >> Cháo Chim Bồ Câu .........................22 - 27 
  • >> Cháo Bò Mỹ ...................................17 - 22   
  • >> Cháo Heo MeatDeli .......................15 - 20  
  • >> Cháo Cua Biển  .............................25 - 30
  • >> Cháo Nai ......................................20 - 25
  • >> CHÁO CÁ TẦM ............................30 - 35

  CHIỀU                                        Size ( lớn - nhỏ )

  • >> Cháo Chim Bồ Câu .........................22 - 27 
  • >> Cháo Bò Mỹ ...................................17 - 22   
  • >> Cháo Heo MeatDeli ........................15 - 20  
  • >> Cháo cá Hồi  ..................................25 - 30
  • >> Cháo Bề Bề....................................20 - 25
  • >> Cháo Thỏ ......................................22 - 27
  • >> CHÁO CÁ TẦM .............................30 - 35

ĐẶT CHÁO