Giỏ hàng

Thực đơn cháo dinh dưỡng - thứ 5

SÁNG                                             Size ( lớn - nhỏ )

 • >> Cháo Chim Bồ Câu .........................22 - 27   
 • >> Cháo Bò Mỹ ...................................17 - 22   
 • >> Cháo Heo MeatDeli ........................15 - 20
 • >> Cháo Cá Hồi ..................................25 - 30
 • >> Cháo Bề Bề ............................... ...20 - 25
 • >> Cháo Thỏ     ...............................   20 - 25
 • >> Cháo TU HÀI    .............................40 - 48

CHIỀU                                          Size ( lớn - nhỏ )

 • >> Cháo Chim Bồ Câu ........................  22 - 27   
 • >> Cháo Bò Mỹ ................................... 17 - 22   
 • >> Cháo Heo MeatDeli ........................ 15 - 20
 • >> Cháo Gà Ác .................................. .25 - 30
 • >> Cháo Đà Điểu ...............................  20 - 25
 • >> Cháo Hải Sâm ................................20 - 25
 • >> Cháo Ếch  ....................................  20 - 25
 • >> Cháo TU HÀI   .................................40 - 48

ĐẶT CHÁO