Giỏ hàng

Thực đơn cháo dinh dưỡng -thứ 6

SÁNG                                             Size ( lớn - nhỏ )

 • >> Cháo Chim Bồ Câu .........................22 - 27   
 • >> Cháo Bò Mỹ ...................................17 - 22   
 • >> Cháo Heo MeatDeli ........................15 - 20
 • >> Cháo Ếch ...................................... .20 - 25
 • >> Cháo Đà Điểu ............................... 20 - 25
 • >> Cháo Cá Song ...............................30 - 35
 • >> Cháo Hải Sâm ...............................25 - 30

CHIỀU                                          Size ( lớn - nhỏ )

 • >> Cháo Chim Bồ Câu .........................22 - 27   
 • >> Cháo Bò Mỹ ...................................17 - 22   
 • >> Cháo Heo MeatDeli ........................15 - 20
 • >> Cháo Sò Lụa ...................................25 - 30
 • >> Cháo Hươu .....................................20 - 25
 • >> Cháo Cá Lăng .................................20 - 25 

ĐẶT CHÁO