Giỏ hàng

Thực đơn cháo dinh dưỡng -thứ 6

SÁNG                                             Size ( lớn - nhỏ )

 • >> Cháo Chim Bồ Câu .........................22 - 27   
 • >> Cháo Bò Mỹ ...................................17 - 22   
 • >> Cháo Heo MeatDeli ........................15 - 20
 • >> Cháo Gà Ác .................................. .25 - 30
 • >> Cháo Đà Điểu ............................... 20 - 25
 • >> Cháo Hải Sâm.................................20 - 25
 • >> Cháo Cá Song ................................30 - 35
 • >> Cháo Chim Trĩ Đỏ .........................30 - 35 

CHIỀU                                          Size ( lớn - nhỏ )

 • >> Cháo Chim Bồ Câu .........................22 - 27   
 • >> Cháo Bò Mỹ ...................................17 - 22   
 • >> Cháo Heo MeatDeli ........................15 - 20
 • >> Cháo Tôm ......................................25 - 30
 • >> Cháo Ngỗng ...................................22 - 27
 • >> Cháo Cá Lăng .................................20 - 25
 • >> Cháo Chim Trĩ Đỏ ...........................30 - 35 

ĐẶT CHÁO