Giỏ hàng

Thực đơn cháo dinh dưỡng - thứ 7

SÁNG

 • >> Cháo Chim Bồ Câu .........................22 - 27   
 • >> Cháo Bò Mỹ ...................................17 - 22   
 • >> Cháo Heo MeatDeli ........................15 - 20
 • >> Cháo Tôm ......................................20 - 25
 • >> Cháo Ngỗng ..................................22 - 27
 • >> Cháo Cá Lăng ................................20 - 25
 • >> Cháo TỔ YẾN ..............................55 - 60
 • >> Cháo Chim Trĩ Đỏ .........................30 - 35 

CHIỀU

 • >> Cháo Chim Bồ Câu .........................22 - 27   
 • >> Cháo Bò Mỹ ...................................17 - 22   
 • >> Cháo Heo MeatDeli ........................15 - 20
 • >> Cháo Cá Hồi .................................25 - 30
 • >> Cháo Lươn ...................................20 - 25
 • >> Cháo Thỏ   .................................  22 - 27
 • >> Cháo TỔ YẾN ...............................55 - 60
 • >> Cháo Chim Trĩ Đỏ .........................30 - 35 

ĐẶT CHÁO