Giỏ hàng

Thực đơn cháo dinh dưỡng - thứ 7

SÁNG

 • >> Cháo Chim Bồ Câu .........................22 - 27   
 • >> Cháo Bò Mỹ ...................................17 - 22   
 • >> Cháo Heo MeatDeli ........................15 - 20
 • >> Cháo Sò Lụa ...................................25 - 30
 • >> Cháo Hươu  ....................................22 - 27
 • >> Cháo Cá Lăng ................................20 - 25
 • >> Cháo TỔ YẾN ..........................55 - 60

CHIỀU

 • >> Cháo Chim Bồ Câu .........................22 - 27   
 • >> Cháo Bò Mỹ ...................................17 - 22   
 • >> Cháo Heo MeatDeli ........................15 - 20
 • >> Cháo Hải Sâm ............................25 - 30
 • >> Cháo Cá Chẽm ...........................20 - 25
 • >> Cháo TỔ YẾN ...........................55 - 60

ĐẶT CHÁO