Giỏ hàng

Thực đơn cháo cháo dinh dưỡng hàng tuần Vinachao


THỨ 2
SángChim
Heo
Cua Biển
Tôm
Cá Quả
 
ChiềuChim
Heo
Hải Sâm
Cá Chép
Ếch


THỨ 3
SángChim
Heo
Hải Sâm
Cá Chép
Ếch
Tổ Yến
 
ChiềuChim
Heo
Cua Biển
Thỏ
Lươn
Tổ Yến


THỨ 4
SángChim
Heo
Cua Biển
Thỏ
Lươn
 
ChiềuChim
Heo
Cá Hồi
Bề Bề
Gà Ác


THỨ 5
SángChim
Heo
Cá Hồi
Bề Bề
Gà Ác
Món đặc Biệt
 
ChiềuChim
Heo
Ghẹ
Đà Điểu
Tôm
Món đặc Biệt