Tại sao mã khuyến mại của tôi không thể sử dụng?

Tại sao mã khuyến mại của tôi không thể sử dụng?
Mã không thể sử dụng được có thể do 02 nguyên nhân: 
1. Mã khuyến mại đã hết hạn 
2. Đơn hàng của bạn không đủ điều kiện để áp dụng mã khuyến mại 
Hãy kiểm tra lại thông tin của mã khuyến mại dành cho bạn, trong trường hợp mã khuyến mại của bạn vẫn đảm bảo đủ điều kiện áp dụng nhưng không thể sử dụng hãy liên hệ với Vinacháo qua địa chỉ https://m.me/Vinachaocompany để được hỗ trợ.

Đang xem: Tại sao mã khuyến mại của tôi không thể sử dụng?

/* * Code sửa lỗi link zalo.me/{sđt} * Author: levantoan.com */ add_action('wp_footer', 'devvn_fix_zalome', 999999); function devvn_fix_zalome(){ ?>